Google

Lại thêm 1 ngày thứ sáu ngày 13 nữa nè cả nhà, đến Champa Beer Pub nghe mưa rơi nhé, nhưng không lo ướt đâu nhé. Trung quân Idol với biệt danh ca sĩ mưa sẽ là ca sĩ khởi đầu cho các event ca nhạc tại Beer Pub trong năm nhé

Phiếu thức uống khu A 100k và 2 khu 2 bên là 80k bao gồm 1 thức uống nhé cả nhà

Đặt bàn ngay: 058 246 7777 - 094 8888 225

champa island trung quan idol