Google
Young Startup Coffee

Young Startup Coffee

: 10/1B Nguyễn Thiện Thuật
: .....................
: info@nhatrangevents.com
: FB.com/nhatrangparty
Đam mê khởi nghiệp với các sản phẩm chất lượng, dẫn đầu xu hướng để mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Môi trường phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, hướng đến khách hàng luôn là tiêu chí của Young Startup - Nha Trang
 
Loại hình Cafe
Teenager