Google
Nguyễn Tùng Photo Studio

Nguyễn Tùng Photo Studio

: 5B Phan Chu Trinh, TP.Nha Trang
: 0903 574 333 - 0905 453 543
: nguyentungphoto@yahoo.com
:
: FB.com/nhatrangparty

Nguyễn Tùng Photo Studio

5B Phan Chu Trinh, TP.Nha Trang, Việt Nam

tel: (0583) 810779

moblie: 0903 574 333 / 0905 453 543

email: nguyentungphoto@yahoo.com

web: www.nguyentungphoto.com - www.anhcuoinhatrang.com

FB: https://www.facebook.com/pages/Nguyentungphoto/441342959219993  

Loại hình Wedding, Studio