Google
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro

L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro

: 62 A - B Phan Chu Trinh, Nha Trang
: 0905331330
: info@nhatrangevents.com
:
: FB.com/TriompheBistro

L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro

L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro mọi thứ đều không có công thức! kể cả món ăn cũng vậy ! đến với L'arc De Triomphe Bistro các bạn không chỉ thưởng thức "món ăn" - mà các bạn đang thưởng thức một "tác phẩm đầy cảm hứng " của người đầu bếp ! - chẳng bao giờ lặp lại - và cũng sẽ chẳng bao giờ dừng lại !
 
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
L'arc De Triomphe Bistro - Khải Hoàn Môn Bistro
khai-hoan-mon-coffee
TriompheBistro
Triomphe-Bistro
Loại hình Cafe
Fastfood
Nhà Hàng